Aktiviteiten

We zijn een carnavalistische damesvereniging, vooral actief tijdens de carnavalsperiode.
We starten met de opening van het carnavalsseizoen de 11/11.
Open huis stadsprins na uitroeping.
Verkoop  vaantjes voor het optochtkomitee.
Collecteren voor de kinderoptocht ten bate van  het optochtkomitee.
Diverse receptie’s bij buurtprinsen en de receptie van de stadsprins.
Gardetreffen met de Prinsengarde Zitterd.
In de kinderoptocht vegen wij als eerste groep met onze vertrouwde bezems de
Sittardse straten schoon voor de “mechelkes en de sjnaake” en de Marotteprins met zijn gevolg.
Ondersteuning en medewerking aan het bal voor mensen met een verstandelijke beperking in samenwerking met de Instuif en het Trömke en Tröötje.
Deelname aan de grote optocht.
Met halfvasten ondersteunen wij het Krombroodcomité met het uitdelen van de krombroodjes en verzorgen we de collecte voor hen.
Ook gaan we voor de opening van het carnavalsseizoen samen met alle dames van de Dörpelmaeg gezellig een dagje uit.
Bovenstaande activeiten zijn jaarlijks.
De Dörpelmaeg zijn bereid om medewerking en ondersteuning te verlenen aan het Sittards cultureel verenigingsleven.