Leden

Miriam Budding          Voorzitter

Lenie Zillekens            Penningmeester

Nancy van Ham          Secretaris

Lieske Veugen

Jenny Dijcks

Ida Vankan

Myriam l’Herminez

Mieke Smits